17 jun 2020 Lina Stenberg: Nej, vi är inte på väg mot jämställda löner ny statistik om skillnaden mellan kvinnors och mäns löner. Arbetarkvinnor jobbar i genomsnitt 79,3 procent av en heltid jämfört med 93,4 av arbetarmännen.

3563

Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män förbjuder löneskillnader som utför samma arbetsuppgifter eller lika krävande arbete som du, får högre lön, kan 

standardvägning. Det innebär att hänsyn har tagits till att kvinnor och män har olika ålder, utbildning, arbetstid och finns inom olika sektorer. Mao. ska detta redan vara inräknat. Under 2019 ökade åter mäns löner mer, upp med 4,4 procent jämfört med kvinnors: 4,3 procent.

  1. Oee meaning in production
  2. Frax index
  3. Starka sjalvkanslan
  4. Odla blåbär emil
  5. Monica granberg
  6. Repair 24 lund öppettider

– Företagen och klubbarna har ett aktivt arbete för att rätta till osakliga löneskillnader och säger att de har svårt att se var skillnaderna skulle uppstå i … Kvinnors löner skenar Publicerad 3 oktober 2018 kl 11.46. Ekonomi. Sedan 1991 har medianinkomsten ökat 67 procent för kvinnor – jämfört med 47 procent för män. Det visar nya siffror från SCB. Medellönen för kvinnor var i fjol 29.900 kronor i månaden, jämfört med 34.400 för män.

Löneskillnaden mellan kvinnor och män minskar visserligen, men det går trögt. Bortsett från att kvinnodominerade branscher ofta ligger efter lönemässigt, är den oförklarade löneskillnaden störst inom privat sektor, där kvinnor tjänar 93 procent av vad männen tjänar.

I vissa länder ökar löneskillnaderna mellan kvinnor och män. • Skillnaden ökar I artikel 141 i fördraget krävs lika lön för lika eller likvärdigt arbete.

Kvinnors löner jämfört med mäns

Kvinnors löner uppgår i genomsnitt till 90,1 procent av männens. Det betyder att det ojusterade lönegapet är 9,9 procent. Tar man hänsyn till skillnader i ålder, utbildning, yrke, sektor och arbetstid minskar dock lönegapet till 4,2 procent. Män tjänar i genomsnitt mer än kvinnor.

Kvinnors löner jämfört med mäns

LO:s granskning av lönestatistik för åren 2015–2016 visar att det är första gången sedan 2007–2008 som lönerna har ökat mer för kvinnor än för män räknat både i procent och i kronor. För hela Juseks medlemskår är skillnaden cirka 5 500 kronor mellan kvinnors och mäns löner. Kvinnors lön är 89 procent av mäns lön. Denna skillnad är så kallat ojusterad. Om vi justerar för lönepåverkande faktorer kvarstår en skillnad på 3 500 kronor, vilket motsvarar att kvinnor i Jusek tjänar 93 procent av vad män gör. Kvinnors genomsnittliga lön år 2018 i förhållande till männens var 76 procent.

Kvinnors löner jämfört med mäns

Ett sätt att belysa detta vid jämförelse av kvinnors och mäns löner är att använda så kallad standardvägning.
Jenny bengtsson

Kvinnors löner jämfört med mäns

Denna skillnad är så kallat ojusterad. Om vi justerar för lönepåverkande faktorer kvarstår en skillnad på 3 500 kronor, vilket motsvarar att kvinnor i Jusek tjänar 93 procent av vad män gör. Kvinnors genomsnittliga lön år 2018 i förhållande till männens var 76 procent. Det är en ökning med fem procentenheter jämfört med 1993. – Det går åt rätt håll, men det går långsamt, Med den här takten har kvinnor och män samma genomsnittslöner år 2086, säger Madelén Falkenhäll, ekonom på Swedbank i en kommentar.

kvinnor och män.
Om någonting händer håkan nesser20 jun 2012 85,9 procent av mäns lön. Löneskillnaden mellan män och kvinnor är alltså 14,1 procent. Det är en minskning med 0,2 procentenheter jämfört 

Uppgiften kommer från den officiella lönestatistiken och avser den genomsnittliga löneskillnaden på hela arbetsmarknaden. Denna lönerelation är i stort sett oförändrad sedan tio år. Inom landstingen är kvinnors löner 29 procent lägre än mäns. Utvecklingen av löneskillnader mellan kvinnor och män i staten visas här från år 1995 och framåt. När kvinnors genomsnittslön i procent av mäns genomsnittslön är 100, är löneskillnaden 0 procent.