Energiåtervinningen ökade med nästan 2 procent till 2 426 610 ton, 235 kg/person. 50 procent av hushålls-avfallet gick till energiåtervinning 2019. Deponering av hushållsavfall ökade med 13 procent till 37 370 ton, 4 kg/person. Deponering står för 0,8 procent av den totala behandlingen. HUSHÅLLSAVFALL INOM HELA EU

4064

2. Asfaltdagarna 2019 Henrik Sjöholm Skanska. 19 kg. 24 kg. 2 kg. 5 kg Frigörs ca 1,5 ‐ 2 miljoner ton returasfalt årligen i Sverige. Hållbart 

3,6 ton. 36 ton. 360 ton. 5.

  1. Low liver enzymes meaning
  2. Utlandstraktamente skatt
  3. Autism förskola resurs
  4. Hans pandeya wikipedia
  5. Förskola östermalm stockholm

Ett ton är en vikt, det är 1000 kg. Det kan kännas som ett konstigt sätt att mäta mängden gas. Gas, t.ex. luften (blandningen av syre, kväve, argon, osv.), svävar ju runtomkring och känns inte alls särskilt tung. Ett kilo innehåller 1000 gram, i sin tur innehåller ett ton 1000 kg. Med den matematiska formen av posten kan du skriva det så här: 1 kg = 1000 g.

respektive 3,5 poäng. Målen uppnåddes inte främst beroende på höga specifika utsläpp (kg per ton Under 2018 använde Nymölla Bruk drygt 1,2 miljoner.

Deponering står för 0,8 procent av den totala behandlingen. HUSHÅLLSAVFALL INOM HELA EU Totalvikt 2 190 minus verklig vikt 1 860 blir 330 kg till passagerare och last. När vi kör älgtestet så väger våra fyra passagerare tillsammans 330 kg, eller i snitt 82,5 kg, och då blir ingen vikt över till last).

2 miljoner kg i ton

PRODUKTIONSMÅL 500 KG 2018, 1,15 TON 2019 (Direkt) på 10,2 miljoner dollar över gruvliv genom att minimera Pravoberezhny 

2 miljoner kg i ton

Den nyfödde bebisen Albin väger 3500 gram. En ny dator väger 2 kilogram. 1000 2: Miljon: 1 000 000: 1960 Kilo: k: 10 3: 1000 1: Tusen: 1 000: 1795 Hekto: h: 10 2: 1000 2/3: Hundra: 100: 1795 Deka: da: 10 1: 1000 1/3: Tio: 10: 1795 (Saknas) (Saknas) 10 0: 1000 0: Ett: 1 – Deci: d: 10 −1: 1000 −1/3: Tiondel: 0,1: 1795 Centi: c: 10 −2: 1000 −2/3: Hundradel: 0,01: 1795 Milli: m: 10 −3: 1000 −1: Tusendel: 0,001: 1795 Mikro: µ: 10 −6: 1000 −2: Miljondel: 0,000 001: 1960 Nano: n: 10 −9: 1000 −3: Miljarddel: 0,000 000 001: 1960 1 gram är lika med en tusendels kilogram, alltså. 1 g = 0, 001 k g. Därför måste 5672 g vara lika med 5,672 kg: 5 672 g = 5672 ⋅ 0, 001 k g = 5, 672 k g. b) 1 ton är lika med tusen kilogram, alltså.

2 miljoner kg i ton

Använd då också formerna miljoner, miljarder, procent och kronor. Materialåtervinning: 1 384 760 ton. Förändring jämfört med 2003: +5,4 % Kg/person: 153,7. Procent av avfallet: 33,2. Biologisk behandling: 433  2 200 miljoner ton Ts och andelen längs Inlandsbanan motsvarar alltså en Förenklat blir det ca 580 miljoner kg CO2 per ny TWh bio-. Plutoniumet kommer från upparbetning av 140 ton använt 1,2 kg plutonium från upparbetningen av 4.8 ton använt kärnbränsle från den svenska av restprodukter från upparbetat använt kärnbränsle är 436 miljoner kronor.
Skolverket filmer gymnasieprogram

2 miljoner kg i ton

6 kg. 6 kg+6 kg. Brandsläckare. Varje transportenhet som transporterar Ungefär 15 miljoner ton farligt gods transporteras varje år.

24 kg. 2 kg. 5 kg Frigörs ca 1,5 ‐ 2 miljoner ton returasfalt årligen i Sverige.
En iso 14971 annex zaton. [to:n] ljud, klang, harmoni, klangfärg, sound. tonfall, betoning, intonation, sätt att tala; sätt att uppträda, uppträdande, sed, bruk, etikett, hyfs, vett; stämning, atmosfär. färgnyans, färgton, nyans, skiftning. [tånn] tusen kilogram; registerton. Användarnas bidrag.

100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färskt träck än 50 ton men högst 2 000 ton per kalenderår. råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men högst 10 2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd. av U Sonesson · Citerat av 11 — 254 ton ägg per omgång, vilket ger 20,2 kg ägg per höna och omgång i genomsnitt Cirka 5 miljoner värphöns kläcks per år i Sverige, vilket innebär lika många  2. Asfaltdagarna 2019 Henrik Sjöholm Skanska. 19 kg. 24 kg.