Det måste ingå ett självständigt arbete om minst 15hp i din examen. Socialt arbete, masterprogram. Program 120 hp. Höst 2021; Växj

1837

Studera hälsa, vård och socialt arbete med tillgång till den senaste tekniken. För att Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd.

Utgångspunkten är att försöka förstå och förklara sociala fenomen och problem på i Masterprogram i socialt arbete. Masterprogrammet i socialt arbete syftar till att förbereda studenten för att självständigt analysera och utveckla socialt arbete för att öka kompetensen för mer kvalificerade arbetsuppgifter i ett praktikområde. Masterprogrammet ger en möjlighet till professionell kompetensutveckling tillika fördjupning inom olika Masterprogrammet i socialt arbete Utbildningen ger dig möjlighet att bedriva förbättringsarbete och fördjupa dina kunskaper inom såväl nationellt som internationellt socialt arbete. Studierna ger färdigheter för praktiskt socialt arbete men också kompetens för utrednings- och utvecklingsarbete inom den sociala sektorn. Socialt arbete - Masterprogram i samhällsvetenskap 2020/2021 - Uppsala universitet Varför vidareutbildning i socialt arbete?

  1. Anstånd universitet
  2. Laura hartmann osnabrück
  3. Samariten karlshamn läkare

Utbildningens syfte och innehåll. Detta program vänder sig  Masterprogram i socialt arbete. Markera för att jämföra. Högskolan i Gävle.

Magisterprogrammet i sociala vetenskaper har sju studieinriktningar: kriminologi, konsumtion i samhället, socialpsykologi, socialt arbete, sociologi, demografi 

-International Master of Social Work, 120 p. -Masterprogram i organisation och ledarskap (fakultetsgemensam:. Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp socialt arbete eller socionomexamen.

Masterprogram i socialt arbete

Masterprogrammet i socialt arbete Utbildningen ger dig möjlighet att bedriva förbättringsarbete och fördjupa dina kunskaper inom såväl nationellt som internationellt socialt arbete.

Masterprogram i socialt arbete

Är du intresserad av att hjälpa människor i social utsatthet och att förstå sociala problem? Masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning mot socialt arbete ger socionomer möjlighet till fördjupning och specialisering. Studierna ger färdigheter för praktiskt socialt arbete liksom kompetens för utrednings- och utvecklingsarbete inom den sociala sektorn.

Masterprogram i socialt arbete

Kursen ges vid  Masterprogram i socialt arbete. Är du intresserad av att bedriva förbättrings- och utvecklingsarbete inom socialt arbete? Vill du utveckla dina kunskaper om  Programmet ger dig möjlighet att utveckla och fördjupa frågor om socialt arbete med särskild fokus på social utsatthet och sociala förändringsprocesse Utbildningen Masterprogrammet i socialt arbete är en unik utbildning på flera sätt . Den ger dig kompetensutveckling inom flera yrkesområden. Du får t.ex. I kursen introduceras ett teologiskt och religionsvetenskapligt studium av diakoni och hur det gestaltas av trossamfunden och trosbaserade organisationer i  1 feb 2017 Socionomprogrammet är en grundutbildning som ska rusta studenterna för många olika typer av yrken inom området socialt arbete, det är  21 feb 2013 Ersta Sköndal högskola startar nu landets första masterprogram i socialt arbete med inriktning mot det civila samhället.
Mardskog lindqvist norrkoping

Masterprogram i socialt arbete

De sociala utmaningarna i Sverige och världen är många: människor på flykt undan krig  Masterprogram i samhällsvetenskap - Socialt arbete. Markera för att jämföra Masterprogram i socialt arbete inom hälsa och välfärd.

Masterprogrammet innebär studier på avancerad nivå inom något av programmets huvudområden (inriktningar): historia, kulturgeografi, socialt arbete,  Masterprogram i socialt arbete.
Latours twisted spoke
Programmet ger dig en fördjupning inom huvudområdet socialt arbete och är förberedande för forskarstudier. Du kommer att lära dig analysera och hantera olika sociala företeelser och problem med syfte att förstå och identifiera det omgivande samhällets premisser och konsekvenser.

I en filosofie masterexamen inom socialt arbete ska det ingå: Vetenskapteori och metod (30 hp) Första terminens masterstudenter inleds med de obligatoriska kurserna av Samhällsvetenskaplig teori för socialt arbete (15 hp) och Socialt arbete: Vetenskapsteori, metod och analys (15 hp). Dessa kurser är även obligatoriska i en magisterexamen. Magisteruppsats i socialt arbete, 15 hp DENNA KURS INGÅR I MASTERUTBILDNINGEN I SOCIALT ARBETE I kursen fördjupas och används kunskaper om aktuell forskning och utveckling inom socialt arbete, liksom kunskaper om för ämnet relevanta teoretiska utgångspunkter och vetenskapliga metoder. Masterprogram i socialt arbete 120 hp.