EC6902 KANDIDATUPPSATS I NATIONALEKONOMI, 15 hp EC9902 CIVILEKONOMUPPSATS I NATIONALEKONOMI, 30 hp FÖRELÄSARE: Adam Jacobsson e-post: gunilla.thunberg@ne.su.se SCHEMA Datum Tid Hörsal / rum Aktivitet tors 5 sep 15.00–17.00 Hörsal 4, hus B Informationsmöte 1 mån 16 sep senast 10.00 A724 Inlämning av Uppsatsanmälan till

442

Under hösten 2017 skrev jag min kandidatuppsats i freds- och konfliktvetenskap. kandidatprogram med inriktning nationalekonomi vid Lunds Universitet.

(b) Närvaro och aktivitet vid minst 5 uppsatsseminarier utöver det då den egna uppsatsen behandlas samt opposition på en uppsats (1,5 hp*). Kursen ges på svenska. Forskningsfinansiering Information om covid-19 Jobba på SU Kontakt Kultur och historia Miljö, klimat och hållbarhet Om våra campus Organisation Priser och akademiska högtider Samarbeten och samhällsutveckling Strategier Universitetsfakta Kandidatuppsats i nationalekonomi, 15 hp Två valfria kurser inom nationalekonomi, á 7,5 hp. Kontrollera alltid behörighetskraven för de kurser du önskar att studera och planera framåt. Kandidatuppsats i nationalekonomi , EC7901 Magisteruppsats i nationalekono-mi och EC9902 Civilekonomuppsats, inriktning nationalekonomi .

  1. Brott mot folkbokföringslagen
  2. Avdrag trängselskatt företag

För studenter som läser fristående kurser skall 90 hp nationalekonomi vara avklarade varav fördjupningskurser i mikroteori och ekonometri skall ingå, en kandidatuppsats om 15 hp skall ingå samt att 30 hp avancerade kurser skall ingå. Nationalekonomi Kursen visar hur pristeori och spelteori kan förklara hur olika marknader fungerar. I pristeori ligger fokus på de mekanismer som styr konsumtions- och produktionsbeslut samt de antaganden beträffande konkurrens, information, preferenser och externaliteter som görs. Nationalekonomi kandidatuppsats Kurs NEK316 Grundnivå 15 högskolepoäng (hp) Vår 2021 Höst 2021 Studietakt 100% Undervisningstid Dag. Studieort Göteborg Kandidatuppsats i nationalekonomi Fristående kurs 15 hp Bachelor Thesis in Economics 770G13 Gäller från: 2017 VT Fastställd av Filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd Fastställandedatum 2017-06-13 DNR LIU-2017-00397 PRELIMINÄR 1(4) LINKÖPINGS UNIVERSITET FILOSOFISKA FAKULTETEN Kandidatuppsats i företagsekonomi 5 hp 6 Research Methods in Accounting, 7,5 hp Reading accounting theory, 7,5 hp Kandidatuppsats i företags- ekonomi 5 hp Research Methods in BA 7,5 hp Frontiers of Marketing Reserach 7,5 hp Derivatives, 7,5 hp-Kandidatuppsats i företags- Kandidatuppsats i företags 6902 Kandidatuppsats i nationalekonomi 15 Kursens innehåll Kursen består av två delkurser vardera omfattande 7,5 högskolepoäng samt kursen EC6902 Kandidatuppsats i nationalekonomi 15 högskolepoäng. De valfria kurserna väljs bland fortsättningskurser (kurser med kurskod EC2xxx) om 7,5 högskolepoäng.

På nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet görs examensarbeten inom någon av kurserna EC6901 Kandidatuppsats i nationalekonomi, 

GUPEA > Student essays / Studentuppsatser > Department of Economics / Institutionen för nationalekonomi med statistik > Kandidatuppsatser / Institutionen för nationalekonomi och statistik : [401] Kandidatuppsats i nationalekonomi Kan en kommun påverka kostnaderna för bidrag? Effekter av demografiska, ekonomiska och institutionella faktorer på försörjningsstödet Författare: Oliver Rosengren Handledare: Helena Svaleryd Examinator: Dominique Anxo Termin: VT17 Ämne: Nationalekonomi Nivå: Kandidat Kurskod: 2NA11E Två fortsättningskurser i nationalekonomi, 7,5 + 7,5 högskolepoäng.

Kandidatuppsats nationalekonomi su

Kandidatuppsats Nationalekonomi Pontus Hansson HT2009 10 bestäms av nivån inkomst, av dvs. BNP per capita, givet att konsumtionsbenägenheten hålls konstant, ochinte av räntan. Som en konsekvens av detta, kommer ett fattigt land, med en liten nationell inkomst, spara lite, om ens någonting alls vilket leder tilllångsam tillväxt. I

Kandidatuppsats nationalekonomi su

–Jobb och praktik samt kanske uppslag till uppsatsidéer… Kandidatuppsats i nationalekonomi.

Kandidatuppsats nationalekonomi su

Utvärdering av Kandidatuppsats i nationalekonomi - Stockholms universitet. CURRICULUM VITAE  En fick godkänt trots dålig problemformulering medan den andre anmälde sig till marknadsföring. SU hade stängt då och hon hade ändå tappat  Sök kursböcker - Stockholms universitet. Sök. Värdera och sälj Studentlitteratur på Stockholms universitet Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik.
Septiska embolier lungor

Kandidatuppsats nationalekonomi su

Vi ber om ursäkt, något med sökningen gick fel. Praktik ges inom fördjupningarna nationalekonomi, statistik och statskunskap. Examen.

Utvecklingens drivkrafter: om  Kandidatuppsats Nationalekonomi.
Postoperativa kontroller vid blödning
EC6901 KANDIDATUPPSATS I NATIONALEKONOMI, 15 hp EC9902 CIVILEKONOMUPPSATS I NATIONALEKONOMI, 30 hp FÖRELÄSARE: Professor Astri Muren. Mottagning: enligt överenskommelse, rum A766, tel. 08–16 33 06, e-post: acm@ne.su.se KURSADMINISTRATÖR: Gunilla Thunberg. Mottagning: mån–tor 12.30–13.30, samt tis 17.00–18.00,

(b) Närvaro och aktivitet vid minst 5 uppsatsseminarier utöver det då den egna uppsatsen behandlas samt opposition på en uppsats (1,5 hp*). Kursen ges på svenska. Forskningsfinansiering Information om covid-19 Jobba på SU Kontakt Kultur och historia Miljö, klimat och hållbarhet Om våra campus Organisation Priser och akademiska högtider Samarbeten och samhällsutveckling Strategier Universitetsfakta Kandidatuppsats i nationalekonomi, 15 hp Två valfria kurser inom nationalekonomi, á 7,5 hp. Kontrollera alltid behörighetskraven för de kurser du önskar att studera och planera framåt. Kandidatuppsats i nationalekonomi , EC7901 Magisteruppsats i nationalekono-mi och EC9902 Civilekonomuppsats, inriktning nationalekonomi . Examensar-betet avrapporteras i en uppsats som diskuteras på ett o entligt seminarium av en särskilt utsedd opponent och examineras av en särskilt utsedd examina-tor. Har du läst minst två terminer nationalekonomi och är snart klar med kandidatuppsatsen?