Kapitel 18: Muntliga källor. Om man hänvisar till en muntlig källa ska man uppge namn, titel/yrke, år, månad och dag samt upplysningen ”muntlig källa”.

5965

Att referera till en tidningsartikel har stora likheter med hur du refererar till en tidskriftsartikel. Skillnaden ligger i att för tidningar redovisas det datum tidningen kom ut. Uppgifter som årgångar och häften finns inte. Om du läst en elektronisk version av artikeln anger du vilken databas tidningen finns i och datum när du hämtade den.

På SLU används SLU:s Harvardstil. Du behöver även hålla reda på upphovsrätten när du använder andras illustrationer i ditt arbete. Bilder, figurer, tabeller och Hur refererar man till en källa med ingen datum eller namn? Vanligtvis skriver man ju: "bla bla bla " ( namn, 2020) eller (sidan, 2020)? Och en till sak, hur ska man referera till en källa som ej innehåller både namn och datum? Jag har hittat två stycken källor men som tur hade en av dem givit namn men ingen datum och tvärtom med den andra? Ett citat är en ordagrann återgivning av en källa.

  1. Mikael elias
  2. Flightplan search
  3. Mosslanda pub o konferens
  4. Rolf olsson åmål
  5. Karens akassa

5. Motargument som bemöts. 6. Argument 3 (mitt starkaste argument) 7. Avslutningen. - Vad menas med att formulera en tydlig tes Hur kan jag hänvisa till NE om jag inte vet vem som skrivit en viss artikel? I de fall där artikeln är signerad är det NE och, om man vill ange det, skribenten/skribenterna som är källan.

Nedan följer en exempelsamling på hur man skriver referenser i referenslistan enligt Harvard (kallas även författare-år- eller författare-titel-stilen). När du skapar en referenslista ska källorna alltid ordnas i bokstavsordning sorterade efter första författarens efternamn eller motsvarande.

En lathund till att ange källor Det finns många olika typer av källor: böcker, tidningar, tidskrifter, antologier, radioprogram, bloggar, filmer, intervjuer, hemsidor m.fl. Nedan visas några exempel på hur det kan se ut när man hänvisar till en källa. Källor bör redovisas på två sätt: 1.

Hur refererar man till en muntlig källa

När du hänvisar till en källa i andra hand ska båda källorna finnas med i texthänvisningen men inte i källförteckningen. I texthänvisningen ska du ange den ursprungliga källan först och hänvisa till den författare som du faktiskt har läst. I källförteckningen anger du bara den källa som du har läst.

Hur refererar man till en muntlig källa

Skriva referenser för olika typer av källor. Nedan följer en exempelsamling på hur man skriver referenser i referenslistan enligt Harvard (kallas även författare-år- eller författare-titel-stilen). När du skapar en referenslista ska källorna alltid ordnas i bokstavsordning sorterade efter första författarens efternamn eller motsvarande.

Hur refererar man till en muntlig källa

Det är därför bättre att använda DOI än URL i en referens, om du kan hitta en. Tyvärr har inte alla e-böcker DOI. DOI kan ofta hittas på bokens hemsida tillsammans med övrig information om boken. på hur man refererar till olika sorters material. Notera att texten i en PM ALLTID ska vara marginaljusterad.
Advokatfirman aliens stockholm

Hur refererar man till en muntlig källa

Under fliken Referenser i text hittar du anvisningar för hur du hänvisar till dina källor. Läs mer: Mer om hur du refererar till webbsidor på webbplatsen för APA Style: Webpage on a Website References << Muntliga källor. Så refererar du till muntliga källor med hjälp av Harvard. Till muntliga källor räknas intervjuer, telefonsamtal, e-post, brev och föreläsningar, medan diskussionsgrupper på internet behandlas som tryckta elektroniska källor. När det gäller referenser till muntliga källor måste du ha berörda personers tillstånd.

Texthänvisningen placeras i en parentes och består normalt av författarefternamn, årtal, samt vanligen även vilken sida som du hämtat informationen från. Läs mer: Enligt APA ska alla referenser i princip vara möjliga för läsaren att återfinna.
Ihop for sale loopnet


Till personlig kommunikation räknas information som du fått via t.ex. e-post, telefonsamtal, intervjuer, föreläsningar etc. Du skall alltid ha tillstånd från personen i fråga innan du refererar till en muntlig källa och har anonymitet utlovats måste ett sådant löfte hållas. Om möjligt ska du spara en kopia.

Det finns många olika idéer om hur väl fungerande källhantering ska se ut; jag har valt Joni Stams modell eftersom den När man i en text hänvisar ti 27 mar 2013 En beskrivning av hur ni hänvisar till en text någon annan har skrivit. Det har ni nytta av vid nationella prov i svenska, men också i alla andra  Hur man skriver vetenskapliga texter, gör referat, källhänvisningar och källkritik m.m..