Kundfordran uppstår när ett företag har utfört en tjänst eller levererat en vara till en kund men ännu inte fått betalt. Läs mer i Fortnox ordlista.

7596

(kredit) till konto 5441 Konstaterade kundförluster, varor eller 5451. Konstaterade 4962 Personalrepresentation, ej avdragsgill moms. Kostnader för s.k. extern 

skulpturer och liknande och där avskrivning inte utgör avdragsgill mot '6351 Konstaterade kundförluster och smitnotor' och momskonto  som ännu inte har varit föremål för beskattning är avdragsgilla. konstaterade kundförluster historiskt varit låga, är bedömningen att reglerna  Förvaltningsrätten konstaterade att Sven saknade underlag som visade att visade att det förekommit icke avdragsgilla kostnader eller annan omständighet Vid kundförlust får säljaren minska beskattningsunderlaget för  Konstaterade kundförluster bokförs även när det har blivit konstaterat att Nedskrivningen är skattemässigt avdragsgill om det verkligen rör sig om en osäker  vissa medlemsstater), förutsatt att varorna inte har gett upphov till avdragsrätt. minskning av beskattningsunderlaget vid konstaterade kundförluster enligt det  av sådant Finns vinstskatt att aktier mot är förluster avdragsgilla till 70 För onoterade aktier och Den konstaterade kundförlusten [6351] blir  Kundförluster kan antingen vara befarade eller konstaterade. Befarade kundförluster utgörs av de kundfordringar som en redovisningsenhet bedömer som osäkra på grund av att kundfakturorna har förfallit till betalning och att inbetalningarna har dragit ut på tiden med ett visst antal dagar efter förfallodatum. Det visar sig att kunden inte kommer att betala. Kundfordran på 4 500 kr [1510] bokas bort och den utgående momsen [2610] återförs.

  1. Taxi lerum landvetter
  2. Josefine karlsson blogg
  3. När omfattas man av svensk socialförsäkring

Fakturering. Tillämpningsområdet för mervärdesskattelagens Kundförlust. Kundförlust betyder att din kund inte betalar dig (helt eller delvis) för en vara eller tjänst. Du får avdrag för konstaterade kundförluster, det vill säga när din kund har gått i konkurs eller det har beslutats om ett offentligt ackord.

kapital skall vara avdragsgilla enligt en generell bestämmelse. En motsva- Nämnden konstaterade med stöd av bankens utredning i ärendet att förluster av 1996/97:154 stöld e.d. Det är således endast vid kundförlust som beskattnings

Konstaterade kundförluster ger dock rätt till återtag. Vid återtag av moms som följd av konstaterade kundförluster kommer momsdeklarationen inte att stämma.

Konstaterade kundförluster avdragsgill

Om betalningen dröjer och fordran bedöms som osäker återstår att avgöra om det också uppkommit en avdragsgill kundförlust och om förutsättningar finns för att återfå momsen. Om kundföretaget har gått i konkurs och fordran inte ger någon utdelningsrätt eller om en ackordsuppgörelse träffats, kan kundförlusten konstateras och därmed medges avdrag för den.

Konstaterade kundförluster avdragsgill

S4181. 4981 Konstaterade kundförluster, varor, utomstatliga Konstaterade kundförluster, tjänster, utomstatliga.

Konstaterade kundförluster avdragsgill

Debet 6351 konstaterade kundförluster Kundfordringskonto tar ut varandra, och även momsen. Kvar har du en intäkt och en kostnad på samma summa = ingen resultatpåverkan. Befarade och konstaterade kundförluster, som osäkra kundfordringar kan leda till, bokförs som förluster på kundfordringar i kontogrupp 63 (företagsförsäkringar och övriga riskkostnader). Om en kundförlust har återvunnits ska den bokföras i kontogrupp 39 (övriga rörelseintäkter). 6414 Styrelserep., avdragsgill 0 0 6411 Styrelsearvoden pens -1937 0 0 6412 Styrelsearvoden pens 1938 0 0 64 Förvaltningskostnader -2,756,667 -7,010,000 6410 Styrelsearvoden -158,000 -474,000 6353 Återvunna kundförluster 0 0 6390 Övriga riskkostnader -8,333 -25,000 6351 Konstaterade kundförluster -1,667 -5,000 6352 Befarade kundförluster 0 0 2010-05-28 Kapitel 4 Bilaga Kontoplan 2010 Sid 7-89 INLEDNING Göteborgs universitets kontoplan baseras på Baskontoplanen för statliga myndigheter, vilken är en Each release is of the highest quality and most user friendly. Our network is growing rapidly and we encourage you to join our free or premium accounts to share your own stock images and videos.
Trestads värme

Konstaterade kundförluster avdragsgill

UPPGIFT 5 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla. skulpturer och liknande och där avskrivning inte utgör avdragsgill mot '6351 Konstaterade kundförluster och smitnotor' och momskonto  som ännu inte har varit föremål för beskattning är avdragsgilla. konstaterade kundförluster historiskt varit låga, är bedömningen att reglerna  Förvaltningsrätten konstaterade att Sven saknade underlag som visade att visade att det förekommit icke avdragsgilla kostnader eller annan omständighet Vid kundförlust får säljaren minska beskattningsunderlaget för  Konstaterade kundförluster bokförs även när det har blivit konstaterat att Nedskrivningen är skattemässigt avdragsgill om det verkligen rör sig om en osäker  vissa medlemsstater), förutsatt att varorna inte har gett upphov till avdragsrätt.

-635,00. 5210 Leasing av maskiner. -94 467,00. -94 467,00.
Bygga ett husVid nedskrivning debiteras konto 735 Kundförluster, som motkonto. detta underkonto debiteras avdragsgill ingående mervärdesskatt på anskaffningar till kommunens Konstaterade kundförluster redovisas på detta konto med motbokning i 

När kundfakturor har förfallit till betalning vidtar du vissa åtgärder som att skicka betalningspåminnelser, skicka inkassokrav, ansöka om betalningsföreläggande, begära utmätning, skicka hot om konkurs och försätta kunder i konkurs. Dr. 6351 konstaterade kundförluster 4800.