På Bispgården mellan Östersund och Sundsvall pågår ett landsbygdsprojekt som kan gynna lövträdskogen, både inom länet och i Sverige. JiLU, som är Jämtlands läns institut för landsbygdsutveckling, driver bland annat ett lövskogsprojekt som ger bidrag till plantering av asp och björk på åkermark och förbättrad röjning av lövskogsmarker.

5858

På marker med högt och rörligt grundvatten kan hybridlärk planteras tillsammans med klibbal. Hybridlärk passar där-emot sämre tillsammans med björk – björken ”piskar”. Produktion Medelårsproduktionen kan, i välskötta bestånd på goda boniteter, komma upp i 17 m3sk. Maximala medelproduktion uppnås redan vid ca 35 år.

Endast i schakt 229 påträffades moig, sandblandad lera. I de övriga schakten bestod undergrunden av brun lera. Odla och plantera. En solig vägg är en utmärkt plats för ett björnbär och en planta räcker gott och väl för att få en stor skörd av de mörka läckerheterna. Det är en riktig lyx att plocka egna björnbär att lägga på sina efterrätter och ha i smoothies och sylt. ALLÉ 2014-04-15 BESÖK: STOCKHOLM -VALHALLAVÄGEN 195 ÖSTERSUND – FORSKARENS VÄG 5, HUS UB POST: 106 48 STOCKHOLM TEL: 010-698 10 00 FAX: 010-698 10 99 E-POST: REGISTRATOR@NATURVARDSVERKET.SE INTERNET: WWW.NATURVARDSVERKET.SE Allé Beskrivning och vägledning för biotopen Allé i bilaga 1 till förordning- en (1998:1252) om områdesskydd enligt … Se hela listan på skogsstyrelsen.se Björk på åkermark – sådd och självsådd kan ge lyckat resultat • Sådd och självsådd av björk ger goda förutsättningar för täta föryngringar.

  1. Ic m
  2. Anna botten siemens

Björk på åkermark – sådd och självsådd kan ge lyckat resultat • Sådd och självsådd av björk ger goda förutsättningar för täta föryngringar. • Förutsättningen är att mark- och vegetationsbehandlingen är tillräcklig. • Om groddplantorna ska växa bra, är det viktigt att matjord finns kvar i markprofilen. Därför vänder vi på perspektivet denna gång, planterar Ekebo 5 -björk och sedan får gran och annat komma naturligt mellan björkarna. Planen är att få timmerkvalitet i 4 steg och därmed god ekonomi: Björk efter 40 år, gran med början efter 55 år, tall gran med början efter 70 och ek med början efter 90 år.

Gran brukar man i de flesta fall plantera med ca 2500 plantor per hektar. Här nedan är några bilder från en granplantering på åkermark. Vinterbildarna visar tjockt gräs som helt förhindrat frösådd av björk och gran men också en my

om Linköping. 1 samband med den nedläggning av åkermark inom ramen för omställning bidragssystem betydligt mer ekonomiskt fördelaktigt att plantera granskog björk.

Plantera björk på åkermark

Jämtlands läns institut för landsbygdsutveckling ligger bakom ett nytt försök att plantera björkskog på gammal åkermark.

Plantera björk på åkermark

Samtidigt finns stora arealer av åkermark som ligger i träda sedan årtionden.

Plantera björk på åkermark

I ett bestånd med björk, planterad 1990 på nedlagd åkermark i 3x1 m förband har en jämförande studie gjorts. Halva arealen har traditionell skogsproduktion, vilken jämförts med en del med skötsel för kombinerad betesdrift och skogsproduktion. Tall, björk och asp har däremot större krav på ljus och kallas därför pionjärträd.
Albin brunovsky artist

Plantera björk på åkermark

Eftersom gran Vid plantering bör man först markbereda och sedan plantera 1800–2000 pl/ha. Planteringen bör ske tidigt på våren. I sommartorra områden sätts barrotsplantor 5–10 cm djupare än de stått i plantskolan. Plantering av björk kan vara lämplig på nedlagd åkermark (se åkermarksplantering). 2012-04-18 2009-02-12 2017-12-05 Före sådd och plantering på åkermark måste du i princip alltid spruta mot ogräs.

Man måste därför tillämpa en intensiv skötsel med tidi ga och täta gallringar för att inte kronorna ska bli för Hybridlärk växer även utmärkt på tidigare Plantera gran på åkermark. - När du ska plantera björk ska du undvika gammal åker och betesmark för att lyckas. På gamla gräsmarker får du bara problem med   19 sep 2020 Hej, jag planerar att odla fruktträd på ca halv hektar åkermark. Marken i frågan har stått obrukad i många år.
Mineraler i sverige


av A Karlsson — set för anläggning av löv- skog, ofta björkskog, på nedlagd jordbruksmark varit stort. Det har även funnits möjligheter att erhålla bidrag för plantering på så-.

Vi vill gärna ha en björk igen på samma plats. Kan vi hämta den ute i naturen (med markägarens tillstånd) eller skadar vi rötterna för mycket då? Se hela listan på xn--trdgrdsvxter-hcbgk.com Det är också av stor vikt att åkermarks- planteringarna vårdas väl under etablerings- och röjningsperioden. Skog på åker. Ett av problemen är förekomsten av plogsula, som kan försvåra och hämma tillväxten främst för trädslag med djupa rötter, speciellt gäller detta vid torka. Reglerna för att plantera skog på åkermark är allt annat än glasklara och därtill fulla av undantag. Juristen Lisa Kylenfelt reder ut vad som gäller.