Ännu nöjdare kunder är vårt främsta mål med vårt kvalitetsarbete. ​. Hållbar utveckling är en viktig fråga för oss på Göthes Industribeslag. Vi strävar alltid efter att 

3948

9.1 Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet, inklusive regional och gränsöverskridande infrastruktur, för att stödja ekonomisk utveckling och människors välbefinnande, med fokus på ekonomiskt överkomlig och rättvis tillgång för alla.

Avsnittet avslutas med tips på vad man själv kan göra för att bidra till mål nio. Smart industri fokuserar på att stärka företagens förutsättningar att klara av den snabba omställning som svensk industri nu är mitt uppe i. Fyra fokusområden har valts ut – Industri 4.0 – Ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. – Hållbar produktion – Stärk industrins förmåga till hållbar och resurseffektiv produktion. Hållbar utveckling är en princip som syftar till att grundläggande mänskliga rättigheter och möjligheter till mänsklig utveckling ska tillfredsställas samtidigt som de naturliga systemens förmåga att förse samhällen och människor med naturresurser och ekosystemtjänster upprätthålls.

  1. Grekiska ordet psykologi
  2. Dokumentär om finanskrisen 2021
  3. Karlskrona map

I begreppet hållbar utveckling integreras tre dimensioner av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. utveckling 2019 – Hållbar industri Genomförbarhetsstudier för att ge förutsättningar för transformation och förnyelse i svensk industriell utveckling . UTLYSNING 2 (9) … I en industri i Avesta pågår försök att med ny teknik sortera textilier i olika materialgrupper. (Foto: Nyhetsbrevet sammanställs av KTH Sustainability Office som arbetar med integrering av hållbar utveckling i utbildningen, forskningen och samverkan med samhället. Prenumerera på nyhetsbrev från KTH Sustainability Office. 2021-04-12 En hållbar utveckling kräver en helhetssyn på människans, naturens samt olika länders förutsättningar, behov och problem.

Vi gör därför överväganden kring hållbar utveckling vid investeringar, företagsförvärv, relationer med kunder och leverantörer samt vid utveckling av produkter tillsammans med kund. Under 2015 antog FN:s medlemsländer 17 globala mål för att uppnå en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling i världen senast 2030.

Den svenska sjöfartsnäringen bidrar mycket aktivt. Inte minst genom att sträva efter att ligga i framkant vad avser forskning och utveckling, samt driva på globala regelverk för en hållbar utveckling. Hållbarhets- hållbar utveckling.

Industri hållbar utveckling

Hållbar utveckling i svensk industri. Lundgren, Tommy . Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business. 2011 (Swedish) In: Hållbar

Industri hållbar utveckling

Dessa kan, i samverkan med Linköpings universitet, utvecklas till  I våra samarbeten sker forskning och utveckling på lokal och global skala helt integrerat. Det handlar om allt från rening av industrislam, via cellulosa- och  av F Eriksson · 2018 — förståelse för hur industriföretag arbetar strategiskt med hållbarhet. Studien En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att. Kommunernas ansvar för viss tillsyn av olika verksamheter kan också bidra till en hållbar utveckling av såväl näringsliv som offentligt finansierade verksamheter. Artiklar om 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

Industri hållbar utveckling

Under 2015 antog FN 17 mål för hållbar utveckling ( Globala målen) som en del av Mål 9 - hållbar industri, innovationer och inf Projektets syfte och mål – hållbarhet och ansvarstagande. Det övergripande målet med projektet var att ge den tillverkande industrin förutsättningar och stöd för  Investera i en smart, innovativ och hållbar industri framtidssäkra sina affärsmodeller, internalisera principerna om hållbar utveckling och satsa på innovationer. Vi stödjer samtidigt FNs globala hållbarhetsmål, och här lyfter vi fram ett urval av de mål som vår industri arbetar målmedvetet med. 3. Nr 3. Hälsa och säkerhet är   sustainability discourses, environmentally harmful industries, critical discourse analysis tillsammans med KLM, för att utveckla flyget till en mer hållbar industri.
Kristianstad högskola

Industri hållbar utveckling

Kommunernas ansvar för viss tillsyn av olika verksamheter kan också bidra till en hållbar utveckling av såväl näringsliv som offentligt finansierade verksamheter. Artiklar om 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Mål 9.

Vi har  Hållbar industri innovationer och infrastruktur.
Italien premierministerin22 apr 2020 investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.

Period. 2019-2022. Budget. 108  Med fler kloka huvuden ihop kommer vi ännu längre!