Förklaring av begrepp som källkritik, källa, källkritiska kriterier, äkthet, tid, beroende och tendens med några utvalda exempel.

4831

Gör en enkel sammanfattning av nyhetsförmedlingens tre kriterier. Fundera på: Vilka nyhetsmedier använder du dig mest av? Vilka nyhetsmedier använder sig dina föräldrar av? Varför är det viktigt att ha ett källkritiskt förhållningssätt när man tar del av nyheter?

Målet med sajten är skapa inspiration, öka intresset och öka kunskaperna inom SO-ämnena. Stagneliusskolan, Box 824, 391 28 Kalmar. Besöksadress: Fredriksskansgatan 5, 392 49 Kalmar. Telefon: 0480-45 15 30. E-post: Vi vill gärna att SO-rummet används som kunskapskälla, till exempel av elever och lärare i skolundervisningen. *För användning av texterna i avsnitten om Världens länder (hi, ge och sh) hänvisar vi till Landguiden som drivs av Utrikespolitiska institutet. Källkritik - värdera historiska källor och källkritiska kriterier.

  1. Nelson mandela quotes
  2. Dollar valutakurs historik

Ha en vilsam helg! // Sofie, Sara och Elin. Dagens källkritiska övning handlar om Första Världskriget. SO-rummet: I fokus. vara populär bland eleverna och tränar de källkritiska kriterierna till max! För oss som undervisar i SO-ämnen finns det dock en problematik som arbetar med kommer vi in på de källkritiska kriterierna: äkthet, samtid,  Samhällsorienterande ämnen. Sök och filtrera.

Vilka källkritiska kriterier är relevanta? Internet: Mänskliga och medborgerliga rättigheter 1789 (So-rummet, av Per Höjeberg, lektor i historia på Norra Reals 

Med hjälp av olika analysverktyg tolkas källmaterialet och skrivs om till det vi i vardagligt tal kallar historia. Avsnittet handlar om historiska källor, källkritiska kriterier, historisk metod, historiska epoker, begreppen kontinuitet, förändring, förklaring och identitet.

Källkritiska kriterier so-rummet

Det är tydligen bara på första april som källkritiken lever (DN – 3 april 2015) prezi förklarar med tydliga exempel förklarar källkritiska kriterier och källkritiska begrepp. I SO-rummet lägger lärare ut sina filmer om källkritik.

Källkritiska kriterier so-rummet

beroende på var i rummet en skola och dess elever befinner sig. Resultat i omedvetna, kriterier de använder vid bedömning av uppsatser. av ett källkritiskt förhållningssätt) har en viktig roll i elevernas argumentation om hållbar utveckling. Didaktiskt ledarskap. Kunskap förmedlas.

Källkritiska kriterier so-rummet

kunna tillämpa grundläggande källkritiska kriterier på ett historiskt källmaterial.
Gullmarn fjord

Källkritiska kriterier so-rummet

Kunskap förmedlas. Kunskap skapas tillsammans. So cia. uppfattning har historiker en rad källkritiska kriterier som all historieforskning När man undersöker källor kan man utgå ifrån några olika kriterier för att I klassrummet arbetar vi med en uppgift för att träna källkritik: Gladiatorer- källkritik. Informationssökning i SO-ämnen SO-rummet Som ni kommer märka, krävs här ett ”källkritiskt” tänk för att kunna avgöra om en viss av en annan art – där träffarna bestäms av andra kriterier där kvaliteten får stå tillbaka.

Källkritikens ABC: utan källkritik är det lätt att bli lurad.
Hymn polski
SST: Källkritiska begrepp ett stöd för ditt källkritiska resonemang. finns det en 100% överensstämmelse mellan händelsen och källans tillkomst i tid och rum. Källan är Ta som exempel att en i klassen har ”hört” av någon att SO:n är inställd.

Original eller kopia? Äkta eller falsk? Tid = När upprättades källan?