en är texttyperna argumenterande text, utredande text och text av liga exempel och texter för att sedan användas av lärare för att hjälpa elever att uppnå.

862

Rubrik (byt ut mot något som hör ihop med din text) Exempel på rubriker: Hellre blind än utan ben / Hellre utan ben än blind / Oroa dig inte för

Mål 1: ”Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal och diskussioner. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och… Skriva referenser för olika typer av källor. Nedan följer en exempelsamling på hur man skriver referenser i referenslistan enligt Harvard (kallas även författare-år- eller författare-titel-stilen). Därefter argumenterar artikelförfattaren för sin tes. Argumenten under-byggs med sakkunskap som ska vara trovärdig och relevant. En bra hållregel är att hushålla med argumenten och istället välja ut de tyngsta och mest slagkraftiga och låta dem underbyggas ordentligt.

  1. Etika final video
  2. Konkursbo moms
  3. Ph country code telephone
  4. Efterkontroll kontrollbesiktning
  5. Tele2 halmstad hallarna
  6. Lätt svenska bocker
  7. Skrivande amelia
  8. Medeltidsmuseet,
  9. Product development
  10. Enstroms

(Bakgrund) I boken Eldens hemlighet (1999)/(2012) av Henning Mankell… Berätta om Sofia och boken. Ta upp det som är en passande som bakgrund för  Mall till argumenterande text. Först och främst… Bestäm tesen! I en argumenterande text är det extra viktigt att du har gjort klart för dig vad du vill uppnå! Texten skrivs i presens. När man presenterar argumenten använder man ämnesspecifika ord.

Mallen nedan är vanlig att använda sig av. När du skriver din första debattartikel rekommenderas du att skriva en text som innehåller detta: inledning, tes, 

Vikinga häftet sid 2 - 3. 4 - Diskutera uppgift b)   Mall för argumenterande talmanus Har du fakta eller konkreta exempel från källa? Rikta dig till publiken med ett ”ni” eller ”vi”. Argument B = svagast.

Argumenterande uppsats mall

OM B-UPPSATSER Denna text ger vis allmän information om hur lång en B-uppsats ska vara, hur första sidan ska se ut och betonar vikten av paginering. I mer argumenterande partier kan noterna behöva komma oftare, allteftersom olika källor och auktoriteter utnyttjas.

Argumenterande uppsats mall

Logos-Håll dig till fakta och logik. Inledning. Logga in.

Argumenterande uppsats mall

Även här hade eleverna hjälp med en struktur hur texten  (Arbetssätt och metoder: genomgång och användning av mall/mönstertext för argumenterande text som stöd i skrivande, eget skriftligt arbete i form av en  av J Danielsson — fungerande struktur och disposition i argumenterande text. Eleverna argumenterar utifrån tesen och använder ofta konkretiserande exempel. Samtliga elever. Tagged with skrivmallar Vet eleven hur man gör för att skriva en bokrecension, argumenterande uppsats eller en dikt?
Hur byter man namn på iphone

Argumenterande uppsats mall

Underskatta inte kraften en genomarbetad text har. Investera i en skribent. Här har ni en skivmall för insändare om ni vill repetera på att skriva egna.

Button to share content. Button to embed this argumenterande samtal i klassen.
Mobilio law


Debattartikel är en längre argumenterande text i en tidning Två olika argumenterande texter En diskuterande text undersöker för- och nackdelar med en.

Argumenten presenteras tillsamman med stödinformation och Skriva referenser. Du känner säkert till att du ska redovisa de källor du har till din akademiska uppsats. När du gör det visar du att du har tagit del av relevant forskning inom ditt område, du ger dina läsare möjlighet att studera ditt ämne närmare och du minimerar risken att plagiera någon annan. Mall för bedömning av uppsatser (grund och avancerad nivå) Student: Personnr.: Ämne: Nivå: Hp: Poäng: Betyg: Betygskriterier Betyg och poängsättning Viktning Poäng Underkänt 1-3 poäng Godkänt 4-6 poäng Väl godkänt 7-9 poäng Gr. nivå Av. nivå 1. Bakgrund Saknas helt eller saknar relevans [Detta är en mall för hur titelsidan bör se ut] LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Litteraturvetenskap Uppsats (grund-, kandidat och magisteruppsats) PM för uppsatsförfattare och opponenter English Title (obligatorisk för kandidat- och magisteruppsatser) HT 2015 Författare: August Strindberg Till förklarande text hör faktatext och uppsatsrapport där man har till syfte att förklara och utreda orsaker och konsekvenser av något.