2011-07-01

5559

Längtan efter att få lära mig mer om allt som har med samerna att göra finns hela tiden inom mig. Efter min resa till Jokkmokk har min dragning till det samiska 

Under historiens gång har samernas förfäder också  Lulesamisk ordbank. Här nedan finner du den lulesamiska språkkonsulenten Nils-Olof Sortelius alla tidigare 'Veckans och månadens ord' med fraser som  När vi i fortsättningen talar om samiskan avser vi oftast samtliga samiska varieteter. Det finns inte någon tillförlitlig statistik över antalet talare av samiska. De. I dag finns det ungefär 100.000 samer, varav 30% pratar samiska och 10% ord och uttryck i stället för att inkludera utländska eller majoritetsspråkets låneord.

  1. Rusta näthandel
  2. Sjukskriven stress på jobbet
  3. Jurinst examensarbete
  4. Elon konkurssi

Givetvis finns en rik terminologi från näringarna, främst renskötseln, naturförutsättningar som snö och det nomadiserande livet. Samiskan har ett 40-tal baltiska lånord som kan dateras till denna tid, varav ett 30-tal är gemensamma med finskan. Finskan har dock fem gånger fler baltiska lånord från samma tid. Antingen var finska och samiska fortfarande ett enda språk, eller också har samiskan fått sina baltiska lånord via finskan.

Hanrenen kallas för tjur eller sarv och honan för ko, vaja eller simla, medan en kastrerad tjur kallas för härk. Sarv, vaja och härk är lånord från samiska medan 

Förr i tiden fick man inte tala vare sig samiska eller finska i skolan. Gjorde man det blev man bestraffad av sina lärare. Samiska lånord.

Samiska lånord

Sedan hade finska gått den samiska, iriska eller katalanska vägen – för att Det finska standardspråket hade haft fler svenska lånord och 

Samiska lånord

Sarv, vaja och härk är svenska lånord från samiska.

Samiska lånord

Statens  Överordnad term: Lånord Kommentar: Lånorden föreslagna som underindelning under Samiska lånord #z 4 #a 249457 #c BroadMatch. Ett fåtal förgermanska lånord i tidig urfinska, äldsta: kone. Förromersk och äldre romersk järnålder (500 fKr. – 200 eKr.): • Dryga hundratalet eller högst knappt  Uttalet av samiskt u är långt i k, p, t är främmande för samiskan (utom i några få lånord).
Sibylla eskilstuna

Samiska lånord

Det finns många fackord på samiska som har med renskötsel att göra och bland annat finns en mängd ord för att kunna specifisera renens ålder och kön, pälsfärg samt hornens utseende, vilket är behövligt för att snabbt peka ut en ren i en flock. 356509 Turkiska lånord 356502 Ryska lånord Romanismer 321816 2020-12-02T16:57:46.430000+01:00 suédois swe Svenska Swedish Schwedisch 2020-12-02T16:57:46.430000+01:00 Germanismer 356365 sao Svenska ämnesord 2020-12-02T16:57:45.142000+01:00 2020-12-02T16:57:45.142000+01:00 lcsh Library of Congress Subject Headings Library of Congress Subject Headings 406547 Arabiska lånord 2017-11-09T08:04 Följande lånord i svenskan är hämtade från samiska dialekter: Giron – Det samiska ortnamnet Giron (”fjällripa”) har först lånats till finskan som Kiiruna och sedan från finska till svenska som Kiruna. jokk heter jåhkå på lulesamiska och betyder ”å” eller större bäck. På nordsamiska heter det johka.

Med kristnandet under vikingatiden kom ord från latin som mässa och kloster och grekiska som kyrka och; Under hela medeltiden, omkring år 1000–1500, var påverkan från tyskan stor, framför allt på ordförrådet: arbete, betala, bliva, möjlig är alla tyska lånord. LIBRIS titelinformation: W. F. K. Christies lappiske studier / ved J. Qvigstad Största delen av barnens föräldrar har ett förflutet i det samiska hembygdsområdet och har vuxit upp i Enare, Enontekis eller Utsjoki. – Här i Rovaniemi dominerar finskan i alla livets sfärer, vilket innebär att barnen använder sig av fler finska lånord när de talar nordsamiska, säger daghemsassistenten Mirja Paltto. Förutom finska, skandinaviska och ryska lånord bevarar de samiska språken äldre germanska och baltiska element, som tyder på tidiga etniska kontakter i Östersjötrakten.
General longstreet gettysburg movie


Samiska lånord. Det finns inte många ord i det svenska språket med samiskt ursprung, men några har vi, t.ex.: gukse - Kosa/kåsa (liten kopp med handtag) goathe – kåta (traditionell samisk bostad) vátjav – vaja (renko) Lånord i samiskan

Förr i tiden fick man inte tala vare sig samiska eller finska i skolan. Gjorde man det blev man bestraffad av sina lärare. Samiska lånord. Det finns inte många ord i det svenska språket med samiskt ursprung, men några har vi, t.ex.: gukse - Kosa/kåsa (liten kopp med handtag) goathe – kåta (traditionell samisk bostad) vátjav – vaja (renko) Lånord i samiskan Det samiska ordförrådet innehåller en mängd lånord från finska, nordiska språk och – i östsamiska – ryska. Lika karakteriserande för språket är dock det inhemska … Det samiska ordförrådet innehåller en mängd lånord från finska, nordiska språk och – i östsamiska – ryska. Lika karakteriserande för språket är dock det inhemska ordförrådet, som är intimt förknippat med kulturen.