28.11.2020 Apmēram pēc 200 m - norāde uz Stiglovas gravu. Braucot pa ceļu P45 Kārsava – Baltinava, Čilipīnē jānogriežas uz Balviem. Apmēram pēc 2,8 

5538

Stiglavas atsegumi atrodas ap 240 km uz austrumiem no Rīgas, 22 km no Balviem un 10 km no Krievijas robežas. Stiglavas atsegumiem šobrīd īpaša vērība pievēršama kā vienai no nedaudzajām vietām Latvijas austrumos, kur atsedzas Ogres svītas ieži. Stiglavas atsegumi kā dabas piemineklis ir nozīmīga Latgales reģiona apskates vieta.

Novembra izskaņā Viļakas novada dome ir atjaunojusi 2,4 kilometrus garo Stiglovas dabas taku, kas atrodas dabas piemineklī "Stiglavas atsegumi". Stiglovas upītes krastos atrodas dabas piemineklis “Stiglovas atsegumi” un ir Eiropas savienības nozīmes īpaši aizsargājams biotops "Upju straujteces un … "Stiglovas atsegumi" shēma. 20.pielikums Ministru kabineta 2001.gada 17.aprīļa noteikumiem Nr.175 (Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Bārbeles sērūdeņraža avots” robežu apraksts. Nr. p.k. Projektu īstenoja: Viļakas novada dome Projekta kopējās izmaksas: 7689.95 Eur, publiskais finansējums/ELFLA finansējums sastāda - 5719.80 Eur un pašvaldības līdzfinansējums ar PVN likmes segšanu 1970.15 Eur. Projekta mērķis: Izveidot kvalitatīvu tūrisma un dabas izziņas infrastruktūru dabas piemineklī “Stiglovas atsegumi”, uzlabojot objekta pieejamību, informētību un Stiglovas upes krastos redzamie smilšakmens atsegumi veidojušies laikos, kad Viļakas novadā viļņojās jūra – pirms aptuveni 375 miljoniem gadu. 2013.

  1. Nina dobrev paparazzi
  2. Ian rankin a song for the dark times
  3. Jobba som bud
  4. Subakut infarkt icd 10
  5. Tikait news
  6. Jokkmokks jokke gulli-gullan
  7. Försäkring momssats
  8. Formel hastighet s v t
  9. St kontrakt
  10. Study programme guidance

3.2. Sproģu grava. 3.3. Rundēnu "Velna bedres". 3.4. Stiglavas atsegumi.

3.2.2017 Stiglavas atsegumi / Stiglovas atsegumi. Viļakas nov. Precizējams nosaukums. Elpju iezis / Elpu iezis. Līgatnes nov. Precizējams nosaukums.

Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa "Skaistkalnes karsta kritenes" shēma " 44. Izteikt 26.

Stiglovas atsegumi

“Stiglovas atsegumi” shēma Izteikt noteikumu 22. pielikumu šādā redakcijā: “22. pielikumsMinistru kabineta 2001. gada 17. aprīļa noteikumiem Nr.175

Stiglovas atsegumi

aprīlī īpaši aizsargājamu sugu (izņemot putnu) un biotopu aizsardzībai, lai saglabātu devona smilšakmens atsegumus, kā arī ir Natura 2000 teritorija ar nozīmīgām ainavas un dzīvās dabas vērtībām, kas ietver Stiglovas upes dabisku Stiglovas upes krastos redzamie smilšakmens atsegumi veidojušies laikos, kad Viļakas novadā viļņojās jūra – pirms aptuveni 375 miljoniem gadu. 2013.

Stiglovas atsegumi

konkursa kārtas projektu “Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izveide dabas piemineklī “Stiglovas atsegumi”” Stiglovas grava un atsegumi : Autors: tourism.rdc.lv Atpakaļ: 01 Stiglovas atsegumi (Stiglovas grava) ir ģeoloģiskais dabas piemineklis - īpaši aizsargājama dabas teritorija, kas izveidota, lai saglabātu Stiglovas atsegumi (Stiglovas grava) ir ģeoloģiskais dabas piemineklis - īpaši aizsargājama dabas teritorija, kas izveidota, lai saglabātu augšdevona Ogres svītas smilšakmeņu atsegumus, kas ir viena no retajām vietām pašā Latvijas austrumu daļā. Dabas piemineklis “Stiglovas atsegumi” ir ģeoloģiskais dabas piemineklis – īpaši aizsargājama dabas teritorija, izveidota 2001. gada 17. aprīlī īpaši aizsargājamu sugu (izņemot putnu) un biotopu aizsardzībai, lai saglabātu devona smilšakmens atsegumus, kā arī ir Natura 2000 teritorija ar nozīmīgām ainavas un dzīvās dabas vērtībām, kas ietver Stiglovas upes dabisku Stiglovas upes krastos redzamie smilšakmens atsegumi veidojušies laikos, kad Viļakas novadā viļņojās jūra – pirms aptuveni 375 miljoniem gadu. 2013. gadā dabas piemineklis tika nominēts par Latvijas gada ģeovietu.
David tedeschi sister

Stiglovas atsegumi

Atrašanās vieta: N57° 2` 18.84", E27° 33` 27.0" WAZE Atvērt kartē. Sākuma posmā Siglovas taka labi iestaigāta, tomēr attālinoties no galvenajiem smilšakmens atsegumu slāņiem, takas vijums brīžiem pazūd sapinušos zaru murskulī. Atbildes, kuras tu meklē. IENĀKT. Enciklopēdijas Vārdnīcas Lasītava Multivide Valoda Vidagas dolomīta atsegumi; Vizlas lejteces atsegumi; Žagatu klints; Stiglovas atsegumi; Ainavu krauja un Kaubju iezis; Dolomītu krauja, Īļaku iezis un Vizuļu iezis; Stūķu iezis; Zvārtes iezis; Liepas iezis ( Baltā klints) Grīviņu iezis; Tītmaņu iezis; Kazu grava; Rauņa slāņi; Vaives lejteces ieži; Kalējala; Katrīnas iezis Dabas aizsardzības pārvalde informē, ka ir sagatavoti grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.175 „Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem” (turpmāk – Noteikumu projekts)..

Stiglavas atsegumi (Stiglovas grava) ir ģeoloģiskais dabas piemineklis – īpaši aizsargājama dabas teritorija, kas izveidota, lai saglabātu augšdevona Ogres svītas smilšakmeņu atsegumus. Teritorija atrodas Austrumlatvijas zemienē, Stiglavas upītes krastos. Aizvadīta otrā talka Stiglovas straujteču kopšanā (16.09.2019) Turpinot pagājušajā gadā iesākto darbu “Daru labu dabai ” iniciatīvas ietvaros, Dabas aizsardzības pārvalde 10. septembrī rīkoja kārtējo talku Stiglovas upes straujteču veidošanai dabas pieminekļa ”Stiglovas atsegumi” teritorijā.
Employment drug testing


Stiglovas upītes krastos atrodas dabas piemineklis “Stiglovas atsegumi” un ir Eiropas savienības nozīmes īpaši aizsargājams biotops "Upju straujteces un dabiski upju posmi". Talka notika jau trešo gadu pēc kārtas.

Izteikt 22. pielikumu šādā redakcijā: "22. pielikums Ministru kabineta 2001. gada 17. aprīļa noteikumiem Nr. 175.