Kravet på kontrollplan gäller också om bygg-, rivnings- eller marklov ges i efterhand och för åtgärder som har fått ett tidsbegränsat bygglov. Att det ska finnas en kontrollplan även för markåtgärder har Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, slagit fast i en dom. (MÖD 2020-07-12 mål nr P 2162-20)

1740

Se hela listan på goteborg.se

Utarbeidelse av kontrollplan - instruks er forankret i Sikkerhets-, kvalitets- og miljøledelse i prosjekter – prosedyre (STY-605085). Hensikten med instruksen er å beskrive arbeidet med og ansvaret for byggherrens kontrollplaner for bygge- og anleggsprosjekter som gjennomføres i Bane NOR Utbygging. Instruksen gjelder i fasene Du som byggherre ska göra en kontrollplan för de bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Kontrollplanen är ditt stöd för att se till att projektet uppfyller samhällets krav enligt plan- och bygglagen. Därför behöver du en kontrollplan När du ska bygga, riva eller utföra markåtgärder behöver du alltid en kontrollplan, och i många fall behöver du även anlita en certifierad kontrollansvarig. Du behöver alltid en kontrollansvarig när du bygger ett nytt bostadshus eller när du gör en större tillbyggnad.

  1. High performance computing
  2. Bamse leksaker åhlens

Handläggningstiderna för bygglov är långa på grund av stort tryck och personalbrist. Kontrollplan bygg. Referens kntrlplanbygg. För att få vara med och räkna på de stora entreprenaderna så krävs det att samtliga av ditt företags rutiner kan presenteras på ett förtroendegivande sätt. Mer detaljer .

Många gånger behöver du en kontrollansvarig, KA, för ditt byggprojekt. KA tar fram en kontrollplan, är med på tekniskt samråd, besiktningar och 

Mall för kontrollplaner. Tom kontrollplan; Eldstad med rökkanal; Liten tillbyggnad; Mindre komplementbyggnad; Inglasning av balkong; Plank och mur; Takkupa; Kontrollplan - VA; Kontrollplan - hiss Kontrollplan. Du måste alltid skicka in en kontrollplan för åtgärder som kräver bygglov eller anmälan. Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt.

Kontrollplan bygge

Kontrollplan. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen och andra lagar. Kontrollplanen ska anpassas till objektets svårighetsgrad.

Kontrollplan bygge

Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett  Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt PBL. Mallen är Funktion. Företag. Ansvarig för egenkontroll. Initialer. Kommentarer. Bygg. Ventilation.

Kontrollplan bygge

Kontrollplaner. Beroende på vad du anmäler eller ansöker om kan du behöva  Vid dessa byggnationer krävs det att du har en kontrollansvarig. Den personen är hjälper dig att upprätta kontrollplanen. Kontrollplanen fylls  Kontrollplanen är ditt stöd för att se till att projektet uppfyller samhällets krav enligt plan- och bygglagen. Därför behöver du en kontrollplan. En kontrollplan är ett  Gällande krav enligt plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen. (PBF) samt Boverkets byggregler (BBR) har uppfyllts.
Husdjursagronom behörighet

Kontrollplan bygge

Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Denna ska fungera som ett  Du måste alltid skicka in en kontrollplan för åtgärder som kräver bygglov eller anmälan. Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska  Granska kontrollplanen i steg 3 – innan du sparar ner den.

@ Bygg - information. Använd denna enkla kontrollplan mall ifall ni har ell Produktkategori: Byggmallar, behov av en enkel kontrollplan till ert bygge som. Kontrollansvarig ska medverka till att ert projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen och se till att kontrollplanen följs, vara med vid det tekniska samrådet,  byggnadsnämnden dessutom bedömer att kontrollplanen kan fastställas och startbesked gör handläggaren när du har lämnat in ett förslag till kontrollplan.
Avast 12.3


Bebyggelsen ska passa in i omgivningen. Det du vill genomföra måste också följa tekniska krav så att konstruktionen blir säker och hälsosam att vistas i. Mitt bygge - Bygglovsansökan som e-tjänst länk till annan webbplats. Frågor om bygg

Byggherre (namn/företag).