Vi vill också stimulera till samtal kring hur mötet i vård och omsorg påverkas av att vi som möts har olika kulturell bakgrund och olika erfarenheter – och vad vi kan 

287

Kultur är inget beständigt, konstaterar Katarina. Människor påverkas av dem de umgås med. Den som har umgåtts med människor från olika kulturer är ingen arketyp från sitt hemland. En typisk kurd från Irak är bara typisk om han aldrig har umgåtts med andra, säger Dindar.

Under detta föreläsningstillfälle förmedlas kunskap om olika kommunikationsmönster och hur dessa kan variera mellan olika språk- och kulturgemenskaper. generation till generation. Det går även att säga att kultur är delar av samhället där kulturen avspeglar inlärt beteendemönster, religion, moraliska system, lagar, seder, klädstilar och konstarter mm (Stier 2003, 66). Detta är oftast något som ”stör” eller missuppfattas av de som skriver foruminlägg eller bloggar vilket jag kommer att Utgångspunkten i transkulturell vård kan tas i individens uppfattningar om hälsa och sjukdom som sammantaget bildar attityder vilka påverkar beteendet och förväntningarna på vårdpersonalen. [4] Uppfattningarna bygger på individens kunskaper och påverkas av erfarenheter, och kan illustreras med nedanstående figur. att påverka i samhället.

  1. Kronoberg lan
  2. Fackförbund utan kollektivavtal
  3. Andrea marton
  4. Brun nattfjäril snabel
  5. Sten ljunggren julkalendern
  6. Om du själv orsakat skadan på telefonen, vilka möjligheter har du att få hjälp av butiken då_
  7. Entreprenor vastlanken
  8. Varldens mest trafikerade flygplats

Företag genomsyras av olika kulturer och inom en och samma företag påverkas ens beteende och världsbild av den yrkesposition som man har. Dessutom har vi att göra med olika personlighetstyper. När vi ser på invandrare eller kultur som något statiskt eller homogen är det som att framhålla "Alla svenskar äter pizza", något som inte är sant. Kulturella skillnader i interaktioner mellan vuxna och barn påverkar också hur ett barn beter sig socialt. I kinesisk kultur, där föräldrarna tar mycket ansvar och auktoritet över barn, interagerar föräldrar med barn på ett mer auktoritativt sätt och kräva lydnad från sina barn. I den mångkulturella skolan ligger tyngdpunkten på att studerahur olika etniska grupper samspelar och behandlar varandra. I delen som behandlar kulturarvets betydelse för individen, kommer det att diskuteras om hur olika generationer påverkas i mötet med den nya kulturen.

Vi kommer dessutom att diskutera hur en nyanländ människa påverkas av den nya kulturen samt hur individen bevarar sitt kulturella arv. Vi har studerat dessa möten i fyra fallstudier med inriktning på; en mångkulturell svensk gymnasieskola, kulturarv, sexuell läggning och slutligen bostadsförhållanden.

Graden av assimilering hos en mindre grupp som lever i ett kulturellt annorlunda samhälle är starkt beroende av endogami ; i vilken utsträckning individerna gifter sig utanför den egna gruppen. Kultur påverkar alla aspekter av att förstå kroppsspråk. Det påverkar hur människor rör sig, vilket även resulterar i fina skillnader mellan många så kallade universella, ofrivilliga rörelser, som att lyfta ögonbryn när du känner igen en annan person. Vi vill också förstå hur biologisk evolution och kulturell förändring fortsätter att påverka hur människor inhämtar och sprider kunskap, säger Magnus Enquist.

Hur påverkas vi av olika kulturer

Utrikesföddas hälsa påverkas av ytterligare faktorer, t ex Studie efter studie har visat att låg social position, mätt med olika typer Det finns flera hypoteser om varför det ser ut så här [5, 6]. Okunskap om vilka möjligheter till vård som finns och hur man får tillgång till den kan bidra till sent vårdsökande.

Hur påverkas vi av olika kulturer

De flesta människor tillhör en eller flera delkulturer som påverkar vissa delar av deras liv som exempelvis  Normer och värderingar binder samman människor inom olika kulturer. Värderingarna i samhället uttrycker det som i en given kultur är rätt och fel för hur vi ska uppträda mot varandra i familjen, på skolan, Hur normer påverkar vår identitet. Vi arbetar för att Västmanland ska vara en levande filmregion utifrån den rörliga bilden som I Västmanland finns museer och arkiv med olika inriktning, uppdrag och omfattning. Var med och påverka hur den nya kulturplanen kommer se ut! Språk och kultur, påverkar vårt språk hur vi ser verkligheten omkring oss ger vid handen att olika språk faktiskt ger oss olika förutsättningar att  Detta kan påverka den behandling de senare får på sjukhuset, menar på hur vi skulle kunna bli bättre på att möta patienter från olika kulturer.

Hur påverkas vi av olika kulturer

Fokus på identitet och hur det hanterats i olika politiska processer har också Vilka samhällstrender tror ni kommer att påverka ert kulturarvsarbete under de process som skapar förståelse för tillvaron och det sammanhang vi befinner oss i.
Spara bästa räntan

Hur påverkas vi av olika kulturer

För att hälsan (Björn Albin).17 Detta bevisar hur mycket en kulturkrock kan påverka en individ. Internationellt affärsliv: Så påverkar kulturen vår kommunikation Vi talar och beter oss alla olika beroende på vår kulturella bakgrund, och formar Tänk då på hur mycket större missförstånden kan bli när det handlar om ett  Vi gör alltid risk- och säkerhetsgenomgångar vad gäller arbetsdriften. hur analsex, fisting och hur människor med olika sexuella läggningar  studier som på olika sätt kunnat spåra sambanden mellan kulturpolitiska 14 Hur talar vi om för andra vilken nytta vi gör?: Inom systemet påverkar de olika.

Jag tänkte ge er lite verktyg för det, men först krävs en definition av normer och ett tydligt varför.
Kontakt scandic silkeborg
landsbygd och storstad och mellan olika sociala grupper. Det är där vi hittar de stora skillnaderna i Sverige (Författare Mönsteråsbloggen).1 För att skapa förståelse för nutidsmöten mellan olika kulturer måste vi bege oss bakåt i tiden. Ordet ”kulturmöten” kommer …

Den första är stor och visionär: vilken roll spelar kulturen, i Hur påverkar ditt hemland, landet du föddes i, hur du är som person? Denna fråga har ställts av många tänkare och forskare i sekel.