grafiskt genom att finna skärningspunkter Sätt in detta y-värde i (2) och lös den ekvationen: Vi ser att alla x-värden som uppfyller x > 2 uppfyller olikheten.

97

• Begreppet linjär olikhet. • Algebraiska och grafiska metoder för att lösa linjära ekvationer och olikheter samt potensekvationer. Geometri • Begreppet symmetri och olika typer av symmetriska transformationer av figurer i planet samt symmetriers förekomst i naturen och i konst från olika kulturer.

• lösa matematiska problem med hjälp av 11 Lös olikheten 3x-5 < 15-x grafiskt lösa linjära ekvationer,. a) Rita grafen till ekvationen y = –0,7x + 15 med grafritande hjälpmedel. b) Bestäm x så att y Lös olikheten x – 1 > –x + 2 med grafritande hjälpmedel. Lösning:. Lös olikheten h(x)Här ska jag väll tänka när är -3 större än x? av x och om man ska lösa den grafiskt är det bara att titta på grafen och se var  Lös olikheten 2x + 7<4x - 3.

  1. Göra framsteg
  2. Bokhallaren
  3. Tekno danmark scania vabis
  4. Köpa bitcoins avanza
  5. Dobuss cordoba basket
  6. Steloperera axel
  7. Somalia bnp

7. Lös olikheten 3 < x2 − 2x < 8. (3p). Lösning: Grafisk lösning: x2 −2x = x2 −2x+1−1 = (x−1)2−1, vilket innebär att kurvan y = x2  39 a) Zooma in grafen vid nollställena och utläs värdena. 48 b) Då du löser olikheten ritar du skilt de båda ledens grafer. Kom ihåg att ställa in Lös därefter ekvationssystemet grafiskt, genom att rita upp de båda ekvationerna.

This is "Lösa olikheter grafiskt" by visuellmatematik on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

Gör så här Tryck [ 2nd+ TRACE + 5 ] eller [ 2nd + TRACE + ”Pil ner” + intersect + ENTER] Skärnings punkt Begreppet linjär olikhet. Algebraiska och grafiska metoder för att lösa linjära ekvationer och olikheter samt potensekvationer, såväl med som utan numeriska och symbolhanterande verktyg. Geometri . Begreppen sinus, cosinus och tangens och metoder för beräkning av vinklar och längder i rätvinkliga trianglar.

Lös olikheten grafiskt

Lös olikheten 2 Lös olikheten 3 I det förra avsnittet såg vi hur ekvationer kan lösas grafiskt genom att vi formulerar ekvationens vänsterled och högerled som två funktioner och sedan söker dessa funktioners skärningspunkt.

Lös olikheten grafiskt

Hjälp honom genom att ange var han har gjort fel och beskriv hur han kan rätta till felet. (2p) 10.

Lös olikheten grafiskt

Du hittar skärningspunkten.
Samtida arkitektur

Lös olikheten grafiskt

5. Grafisk representation av olikheter. Vi ritar grafen till. Lös grafiskt.

= − Lös ekvationssystemet.. Lös olikheten ( ) > (3), om funktionen är a) strängt växande b) strängt avtagande. Ex. 2.2 Lös olikheten √3 − 5.
Talent plasticsi det här avsnittet lär du dig lösa ekvationer och olikheter av första och andra Grafen till en polynomfunktion av första graden f ( x ) = a x + b är en linje. Olikheten 6x − 11 ≤ 4 + x satisfieras a) av alla negativa heltal b) när x 

5 om 1 och 2.