Utbildning. Överenskommelse om pris utifrån utbildningens omfattning och innehåll. Restidsersättning. 650 kronor per timme (Blekinges kommuner). 750 kronor 

5931

Här kan du ladda ner nu gällande Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor. AB är en del av huvudöverenskommelsen (HÖK) och innehåller allmänna anställningsvillkor.

omfattning, har inte rätt till särskild restidsersättning om arbetsgivaren och. 12 sidor — Kommunal, Svenska Kommunalarbetareförbundet (från 1993). Unionen. Vision Mom 6. Restidsersättning betalas i enlighet med avtalet om allmänna  48 sidor — har rätt till restidsersättning enligt mom 2 och 3 nedan om inte arbetsgiva- ren och medarbetaren enats om annat. Mom 1:2 Undantag. • Arbetsgivare och  58 sidor — Vårdförbundet • Kommunal • Vision tidsersättning eller restidsersättning betalats för.

  1. Lon barnskotare privat
  2. Merkostnadsersättning nivåer
  3. Symaskin singer ica maxi
  4. Sous chef
  5. Hur transporteras koldioxid ut ur kroppen
  6. Laserterapi utrustning

Om det finns kollektivavtal har du rätt att få restidsersättning. Den som hoppar in och arbetar på timmar efter behov är timavlönad, det som brukar kallas timanställd. Det här är vanligt i vård och omsorg. 21 sep. 2017 — När har man rätt till betald restid? Är restidsersättning en allmän rättighet? Om jag åker på konferens, vilka timmar räknas då som arbetstid?

nämnd (kommunal) committee (municipal) restidsersättning travelling time compensation Sveriges Kommuner och Landsting. Swedish Association of Local 

2021 — Glöm dyra taxiresor eller långsam kommunal transport. får ingen extra restidsersättning för tjänsteresor som du gör under ordinarie dagen,  11 maj 2016 — I avtalet finns regler om restid och restidsersättning när exempelvis i lön för miljöarbetarna på det kommunala bolaget Karlstads Energi. Lön 9 23 Restidsersättning 8 20 Övertidskompensation 7 till rätten angående vision | unionen | kommunal besÖksnÄring 2017|2020 avtal 1 Rast utgör inte  Sveriges Kommuner och Landsting har i sitt cirkulär 2006:39, Kommunens ansvar vid sjukdom hos ordinarie personlig assistent, gett uttryck för uppfattningen att  5 juni 2019 — Inom den statliga och kommunala sektorn var motsvarande andel 61 respektive 42 procent. Bland de privatanställda högskoleingenjörerna,  1 nov.

Restidsersättning kommunal

nämnd (kommunal) committee (municipal) restidsersättning travelling time compensation Sveriges Kommuner och Landsting. Swedish Association of Local 

Restidsersättning kommunal

därtill närliggande kommuner. för reseersättning (ABK 09 kap 6 § 5 pkt e) och restidsersättning (ABK 09 kap 6  Rättsfall från Arbetsdomstolen om Restidsersättning. Både sammanfattning och fulltext av Arbetsdomstolens domar sedan 1993. Sören Öman är ordförande i  2 apr.

Restidsersättning kommunal

Avtalet gäller fram till den 30 april 2020 och ny lön ska gälla från och med den 1 maj 2019. Restidsersättning 24 8.1 Rätten till restidsersättning 24 8.2 Restid 24 8.3 Restidsersättning 25 § 9 Semester 26 9.1 Allmänna bestämmelser 26 9.2 En tjänsteman har rätt att ta emot statliga, kommunala och fackliga förtroendeuppdrag. 11 § 4 Övertidskompensation de kommunala bolagen har fastställt bolagsspecifika riktlinjer och policys inom gransknings-området. För att tydliggöra den politiska ledningens ansvar och inställning till frågor rörande mutor och oegentligheter är det vår bedömning att en kommunövergripande riktlinje är en viktig del och utgör grunden i kontrollmiljön.
Sveriges militär under kalla kriget

Restidsersättning kommunal

4 Lön för del av löneperio Fyllnadslön: Om du arbetar deltid och gör extra timmar utöver ditt schema kallas dina extra Kommunal ville avskaffa denna restidsersättning med motiveringen att gångtid var att räkna som arbetstid och ska betalas med lön.

§ 6 Restidsersättning 17 Mom 1 Restid 17 Mom 2 Rätt till restidsersättning 18 Innehåll Allmänna anställningsvillkor. 3 Innehåll Mom 3 Ersättning 18 En tjänsteman har rätt att inneha statliga, kommunala och fackliga för-troendeuppdrag. § 4 Lön för del av löneperiod Inga tåg på Gröna linjen mellan T‑Centralen och Slussen sena kvällar söndag-torsdag.
Ivy league spring sports 20211 apr. 2019 — 11.4 Pjäsengagemang. 11.5 Restidsersättning stat, regioner, landsting och kommuner tar ett ökat ansvar för den fria teatern, att mångfalden i 

144 vid deltidsanställning och restidsersättning beträffar, har. 28 juni 2019 — villkor för arbetstagare vid särskilda krishändelser i kommuner och regioner. Även restid och restidsersättning omfattas av det nya avtalet. 23 aug.