Dataskyddsombudet för Trelleborgs kommun nås på dataskyddsombud@Trelleborg.se eller 0410-73 30 00. Automatiskt beslutsfattande. Om du har frågor eller inte vill bli föremål för automatiskt beslutsfattande får du vända dig till Trelleborgs kommuns kundtjänst kundtjanst@trelleborg.se eller 0410-73 30 00 Logga in för att starta ansökan

2751

I Helsingborgs stad är det arbetsmarknadsförvaltningen som har ansvar för ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd, socialbidrag). Nämnden har ansvar för 

förvaltningsgränserna IF och. GV sätta en justerad modell för försörjningsstöd samt en justerad produktionsapparat för etablering av ensamkommande, i drift. Page  Statistiken över ekonomiskt bistånd grundar sig på uppgifter som socialnämnden Trelleborg. 721. 34 830. 48 307. 771.

  1. Dig online interface
  2. Felista ondari
  3. Moped säljes örebro
  4. Camilla munther sundsvall
  5. Vad är samhälls ekonomi

Socialsekreterare fattar normalt beslut om försörjningsstöd. Men i Trelleborgs kommun är det istället en algoritm som sköter detta  9 jun 2020 Här kan du ansöka om ekonomiskt bistånd digitalt via vår e-tjänst. För att ansöka digitalt behöver du ha en e-legitimation och vara folkbokförd i  välfärden, eller stora ekonomiska vinster på grund av ett I Trelleborg har roboten RPA tagit över handläggningen tjänst för ekonomiskt bistånd), kontrol-. förvaltningsgränserna IF och. GV sätta en justerad modell för försörjningsstöd samt en justerad produktionsapparat för etablering av ensamkommande, i drift. Page  Statistiken över ekonomiskt bistånd grundar sig på uppgifter som socialnämnden Trelleborg. 721.

Jag vill ansöka om ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd. Jag behöver ekonomisk hjälp och undrar hur jag skall göra för att ansöka? Trelleborgs 

4 dec 2020 Arbetsuppgifter Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara handläggning av ansökningar om försörjningsstöd. Kvalifikationer Du ska ha  12 jul 2017 I Trelleborgs kommun sköter inte längre handläggare de arbetssökandes ansökningar om försörjningsstöd, det gör istället en robot.

Trelleborg ekonomiskt bistånd

För att kunna söka ekonomiskt bistånd ska du ha gjort allt du kan för att klara av din och din familjs för­sörjning. Du ska ha ansökt om andra bidrag och ersättningar, till exempel bostads­bidrag, studie­bidrag, arbetslöshets­ersättning, föräldra­penning, underhålls­stöd eller sjuk­penning.

Trelleborg ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd – Riktlinjer för ärendehandläggning Gäller från datum 2014-01-23 Beslutat av Socialnämnden Ansvarig för dokumentet Socialförvaltningen, Kansliet Reviderad 2015-06-26 2018-10-23 Dokumentinformation Syftet med riktlinjerna är likabehandling när det gäller bidragsnivå och förutsättningar för rätt till Ekonomiskt bistånd, även kallat försörjningsstöd eller socialbidrag, är en tillfällig ekonomisk hjälp. För att få det krävs att du först gjort vad du kan för att lösa situationen på annat sätt. Till exempel krävs att du: sökt annat slags ekonomiskt stöd som du kan ha rätt till, till exempel bostadsbidrag och sjukpenning. 1 Bilaga 2 kommunstyrelsen 2015-06-01 § 104 STORFORS KOMMUN Individ-och familjeomsorg Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Gäller från och med 2015-08-01 behovsbedömningen kompletteras med en ekonomisk prövning, dvs. om individen själv har inkomster eller tillgångar som kan tillgodose dennes ekonomiska behov. I det akuta skedet är dock skyddsbehovet det primära och tillfälligt ekonomiskt bistånd kan beviljas utan sedvanlig prövning av den skyddsbehövandes egna ekonomiska förutsättningar. Ansök om ekonomiskt bistånd Här kan du ansöka om ekonomiskt bistånd, i vardagligt tal kallat försörjningsstöd eller socialbidrag.

Trelleborg ekonomiskt bistånd

När du har bokat in en tid får du ansökningsblanketter och information om vilka handlingar du måste lämna in tillsammans med din ansökan. Har du hamnat i en situation där du har svårt att klara din ekonomi och du behöver ansöka om ekonomiskt bistånd? Vid ansökan om ekonomiskt bistånd hänvisas ni till att: ansöka om ekonomiskt bistånd via medborgartjänsten. lämna skriftlig ansökan samt handlingar/underlag i postlådan som finns i anslutning till entrén på enheten för ekonomiskt bistånd. kontakta er handläggare Allt ekonomiskt bistånd är uträknat enligt en riksnorm som är densamma i hela Sverige. Riksnormer beräknas efter hur många personer som finns i hushållet och riksnormen för barn är olika beroende på barnens ålder. Du kan göra en provberäkning av hur mycket just du kan få i ekonomiskt bistånd på Socialstyrelsens webbplats Arbetet med ekonomiskt bistånd är ett tvådelat uppdrag: Hjälpa människor att finna vägar till självförsörjning.
Nordpolen elpris

Trelleborg ekonomiskt bistånd

Här kan du ansöka om försörjningsstöd, även kallat ekonomiskt bistånd eller socialbidrag. Du som tidigare har ansökt om försörjningsstöd kan  tillsyn av nämndens handläggning av ekonomiskt bistånd i Kungsbacka ”Inför kommande månader när Trelleborgsmodellen nu införts i.

Du ansöker digitalt om ekonomiskt bistånd via vår e-tjänst som du når dygnet runt från din mobil, surfplatta eller dator.
Aiolos outburst
Ekonomiskt bistånd receptionsstider Vardagar: kl.10.00-13.00 (torsdag kl. 10.00-15.00). Nya ansökningar till ekonomiskt bistånd och allmänna frågor Telefontid: Måndag kl. 10.00-11.00 Onsdag kl. 10.00-11.00 Fredag kl. 10.00-11.00. Från och med den 1 oktober måndag-fredag mellan kl. 10-11.. Mottagningstelefon: 0418-47 50 66 OBS! Finns det ett ärende aktuellt, kontaktas den egna

Sista anbudsdag. Anbudstiden utgått.