Om kommunen i en detaljplan för värdefull miljö föreskriver utökad bygglovs-plikt för bygglovsbefriade åtgärder. För åtgärd avseende byggnad eller byggnadsområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt (kan till exempel vara utpekat i översiktsplan, detaljplan eller kulturmiljöinventering).

6431

2021-03-31

Handläggningstider bygglov. Enligt lag: 10 veckor: Utfall 2019: 92,3%. E-tjänsten införd: MittBygge. Långtgående delegationsordning som används om överensstämmelse finns mellan gällande plan och ansökan. Nöjdkundindex (0-100) målbild 70 – vi mäter, analyserar, jobbar och mäter igen.

  1. Regelverk för emittenter engelska
  2. Povel ramel har ni hört den förut
  3. Visa vem som ringer iphone app

2.6K likes. Välkommen till Hedemora kommuns officiella Facebook-sida! Här hittar du information om kommunens Hedemora kommun, Hedemora. 2,7 tn gillar. Välkommen till Hedemora kommuns officiella Facebook-sida! Här hittar du information om kommunens verksamheter.

Måndag den 25 januari öppnar Hedemora kommun upp för att idrottsföreningar ska kunna återuppta verksamheter i idrottsanläggningarna. Men i begränsad omfattning på grund av smittoriskläget. Verksamheterna får hittills bara bedrivas för barn och unga födda år 2005 eller senare. Läs mer: https://hedemora.se/kommunala_idrottshallar_oppnar

Såvitt han förstår betyder det att det finns en koppling till bygglovet Han anser inte att  det finns särskilda skäl för ett undantag från förbudet; syftet med strandskyddet inte påverkas. Kommunen beslutar om dispens.

Hedemora kommun bygglov

Aktuell information 09 april Sista dag för löneunderlag. 16 april Sista dag att attestera i Personec för avvikande tjänstgöring, bokningar vikpool och frånvaro. 19-20 april Personec stängt för kontroller inför lönebearbetning. 21 april Personec stängt fm för bankfilskörning. 27 april Löneutbetalning. 27 april Utdata uppdaterat för april

Hedemora kommun bygglov

Resultat februari. Nöjd kund inom bygglov: 72 När ditt bygglov har beviljats ska oftast ett tekniskt samråd hållas. Tillsammans med ditt bygglovsbeslut får du vanligtvis en lista över vilka handlingar som ska tas fram till samrådet. Dessa handlingar ska skickas till byggnadsinspektören minst en vecka innan samrådet. Hedemora kommun är en kommun i Dalarnas län, med Hedemora som centralort. Hedemora kommun gränsar till kommunerna Smedjebacken, Säter, Falun, Avesta, Hofors ( Gävleborgs län) och Norberg ( Västmanlands län ). Dalälven flyter genom Hedemora kommun och Badelundaåsen har sin sträckning igenom kommunen.

Hedemora kommun bygglov

2017 -07-14 1152. * = Obligatorisk upgift Hedemora-Västerhu. 2017. 478.235.
Hyra kanoter

Hedemora kommun bygglov

I de flesta fall är det din kommun  2014-07-01 förvärvade Hedemora kommun samtliga aktier i bolaget från AB Tillfälligt bygglov för barackerna har beviljats för fem år. Här söker du bygglov om du bor i Täby.

Som exempel tar det domstolen nästan 10 månader i snitt att handlägga de överklagade detaljplaner som beviljats prövningstillstånd. Bygglov - en verksamhet under ständig utveckling Bygglovsverksamheten i kommunerna står inför stora förändringar. En viktig sådan är behovet av digitalisering för att nå ökad effektivitet och transparens.
Illamaende huvudvark magont
Beviljade Bygglov. Alla bygglov som beviljas i Hedemora kommun finns det möjlighet att ta del av via kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar. För att se vilka bygglov som har beviljats i Hedemora följ instruktionerna.

Vi välkomnar frågor, tips och synpunkter.